phone numbers

 یکی از دغدغه‌های کاربران کامپیوتر ، لپ تاپ ، موبایل و دستگاه های مختلف اتفاقات و خرابی‌های ناگهانی می‌باشد که مانع استفاده آن‌ها از سیستم می‌شود، برخی از این خرابی‌ها با کوچکترین آگاهی و دانشی قابل برطرف شدن می‌باشد و دیگر احتیاجی نیست برای تعمیر وسایل از متخصصین کمک بگیریم. در این دوره ها نکات آموزش تعمیر دستگاه های پر کاربرد ارائه می‌گردد تا دیگر احتیاجی نباشد تا با کوچکترین مشکلی نیاز داشته باشید که لوازم خود را در اختیار تعمیرکاران قرار دهید و خود تبدیل به یکی از آنان گردید .

در آموزشگاه تخصصی پیشتاز الکترونیک شما می‌توانید به آسانی و با آموزش‎های تخصصی مهارت‎های کافی را جهت تعمیر  کسب نماید و به یک تعمیرکار حرفه‌ای مبدل شوید.